Creativity&Business

Blog za kreativne preduzetnike

osnivanje preduzetnicke firme

Vodič za osnivanje preduzetnika u Srbiji

Ukoliko se prethodno dobro informišete i pripremite, osnivanje preduzetnika može da bude veoma prijatno iskustvo. Svakako bi to trebalo da bude, s obzirom na to da je u pitanju jedan od značajnijih životnih momenata.

Kada sam saopštila ljudima da se pripremam za osnivanje firme i počela da istražujem na netu, “kao iz topa” sam dobila info – Prvo ideš u APR!

Pa, nije baš tako. Nakon što pročitate ovaj prilog do kraja, videćete da se odlazak u APR nalazi maltene na sredini to-do liste za osnivanje preduzetnika. Mnogo važnih odluka potrebno je da donesete i o mnogim stvarima se informišete pre podnošenja registracione prijave u APR.

Dok sam se pripremala i prolazila kroz ceo ovaj postupak, bio mi je potreban upravo jedan ovakav vodič. S obzirom na to da ga nisam pronašla, odlučila sam da ga napišem za sve koji tek treba da se registruju kao preduzetnici.

1. Angažujte pomoć

Ovo svakako nije obavezan korak prilikom osnivanja firme, ali ga lično smatram neophodnim. Ovim potezom ćete sebe da poštedite nepotrebnog stresa i uštedite mnogo vremena.

Meni je pomogao Tihomir Nedeljković (mob/email), knjigovođa firme sa kojom sarađujem od njenog osnivanja 2015. godine.

Vama bih takođe savetovala da pronađete osobu od poverenja. Nekoga ko će vam uvek biti na raspolaganju za dodatna pitanja i voditi računa o tome da ništa ne previdite.

2. Šifra delatnosti

Pre svega, neophodno je da odaberete pretežnu delatnost kojom će se firma baviti. Pretežna delatnost (šifra delatnosti) je ona delatnost koja firmi donosi najveći profit tokom jedne kalendarske godine.

Nekoliko važnih aspekata zavisi upravo od pretežne delatnosti (obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, mogućnost paušalnog oporezivanja, itd), tako da je ovo prva stvar o kojoj treba da odlučite tokom priprema za osnivanje preduzetnika.

Osim pretežne, postoje i sporedne delatnosti, putem kojih firma može da ostvaruje prihod, ali je važno da jedna ili sve sporedne zajedno ne zarađuju više od pretežne delatnosti.

Klasifikaciju svih delatnosti pronašla sam na ovom linku.

3. Oblik oporezivanja

Da biste mogli da vidite šta vam je poreski najisplativije, važno je da znate koliki obim posla (koliko prihoda, a koliko troškova) ćete imati u 6, 12 i 24 meseca od osnivanja.

Mogućnost da raspolažem rođenim novcem kako mi je volja i ne moram da pravdam troškove, procenila sam kao nenadmašivu prednost paušalnog oblika oporezivanja.

Pomoću ovog Kalkulatora paušalnog poreza i doprinosa možete da izračunate procenjeni iznos mesečnog paušalnog poreza. Ukoliko tek registrujete firmu, u polju za iznos osnovice utvrđen za prethodnu godinu upišite 0 (nulu).

Informacije dobijene putem ovog kalkulatora pouzdane su i tačne.

Osim paušalnog, postoje još dva modela oporezivanja:

 • Samooporezivani preduzetnik (Preporučuje se za sve koji imaju male ili neredovne prihode);
 • Preduzetnik sa isplatom lične zarade (Najbolje rešenje za one koji imaju razvijen biznis ili već ugovorene poslove koji će im omogućiti dobru godišnju zaradu. Za razliku od paušalnog oporezivanja, gde godišnji prihod preduzetnika ne sme da pređe 6 miliona dinara, preduzetnik sa isplatom lične zarade nije ograničen vrstom delatnosti i godišnjim iznosom prometa koji ne sme da dostigne, odnosno za njegovo odobravanje i sprovođenje nema dodatnih uslova). (izvor)

S obzirom na to da sadržaji ovog bloga ne podrazumevaju pravne ni finansijske savete, o tome koji od navedenih modela oporezivanja će za vas biti najbolje rešenje, najbolje je da se konsultujete sa računovodstvenom agencijom.

4. Naziv firme

Pre nego počnete da popunjavate registracionu prijavu za APR, važno je da donesete odluku o nazivu svoje buduće firme, ali i da proverite da li je naziv slobodan.

Proveru možete da obavite putem ovog linka.

PRIPREME ZA ODLAZAK U APR

5. Jedinstvena registraciona prijava (JRPPS)

Jedinstvenu registracionu prijavu možete da preuzmete na dva načina:

Da biste izbegli mogućnost da pogrešite, predlažem da prijavu preuzmete sa sajta agencije, popunite je natenane i direktno na svom računaru, a zatim odštampate.

Bitne stavke kod popunjavanja prijave su sledeće:

 • Naziv firme (pun naziv firme) treba da sadrži ime, prezime, preduzetnik, opis delatnosti i naziv firme (puno ime moje firme glasi: Maja Vučković, preduzetnik, Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, Creativity and Business);
 • U sekciji Dostavljanje pismenog otpravka odluke registratora izaberite Lično u sedištu APR u Beogradu, ukoliko nije potrebno drugačije;
 • Paušalno oporezivanje popunite pri prijavi, a najkasnije 15 dana od osnivanja;
 • Nije moguće istovremeno biti obveznik PDV i paušalni preduzetnik.

6. Naknada za osnivanje

Visina naknade za osnivanje propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

U trenutku pisanja ovog teksta naknada iznosi 1.500,00 dinara, a putem ovog linka možete da saznate:

 • Koliko sada iznosi;
 • Broj računa za uplatu naknade za osnivanje u Registru privrednih subjekata;
 • Poziv na broj koji je obavezno da unesete u uplatnicu.

7. Očitavanje / fotokopija lične karte

Napravite nekoliko primeraka (3, 4), trebaće vam prilikom podnošenja prijave u APR, kao i prilikom obavljanja pratećih radnji po osnivanju.

8. Odlazak u APR

U APR odlazite sa sledećim dokumentima:

 • Jedinstvena registraciona prijava – JRPPS (tačka 5. ovog vodiča);
 • Lična karta (original);
 • Lična karta (očitana ili fotokopija);
 • Dokaz o uplati naknade za osnivanje.

Relevantnost navedenih informacija proverite direktno na sajtu APR, putem ovog linka.

Nakon podnošenja prijave i prateće dokumentacije, dobićete Potvrdu o primljenoj registracionoj prijavi i broj prijave sa kojim možete da pratite status prijave na ovoj adresi.

Na rešenje se čeka oko pet radnih dana, ali je moje stiglo za dan i po. Jej! 🙂 Zbog toga bih vam preporučila da proverite status prijave već drugog dana po podnošenju.

PREUZIMANJE REŠENJA O OSNIVANJU I PRATEĆE RADNJE

9. Preuzimanje rešenja

Preuzimanje rešenja obavlja se na istom mestu gde ste podneli prijavu za osnivanje, važno je samo da sa sobom ponesete Potvrdu o primljenoj registracionoj prijavi.

10. Izrada pečata

Obavezna uporteba pečata ukinuta je 2018. godine, ali se u praksi često dešava da kupci i klijenti insistiraju na overenom primerku fakture (računa). Zato, da biste izbegli neprijatnosti, preporuka je da ga izradite.

Ipak, korisno je da znate kako nijedna banka ili organizacija više nema pravo da zahteva pečat privrednim društvima ili preduzetnicima.

Odmah pored zgrade APR nalazi se radnja za pečate Beograver, gde sam u roku od pet minuta dobila pečat po ceni od 2.000,00 din.

Za izradu pečata od dokumenata vam je potrebno sledeće:

 • Rešenje o osnivanju
  • Ime i prezime, PR;
  • Delatnost;
  • Naziv preduzetničke radnje;
  • Sedište i opština ( primer Beograd – Novi Beograd);
 • Lična karta, bez koje ne mogu da vam izdaju pečat.

11. OP obrazac

OP obrazac je dokument koji sadrži overene potpise ovlašćenih lica i služi kao dokaz da određena osoba na legalan način može da rukovodi odlukama u firmi. Od potpisa uglavnom sadrži samo potpis vlasnika firme i može da se overi kod najbližeg notara.

Potrebna dokumentacija:

 • Lična karta;
 • Očitana ili fotokopija lične karte;
 • Popunjeni OP obrasci (notar uvek zadržava jedan primerak, tako da je uvek potreban dodatni obrazac);
 • Ja sam platila 180,00 dinara po overenom primerku.

Preuzmite OP obrazac putem ovog linka.

12. Otvaranje računa u banci

Račun za firmu otvorila sam u Intesi, gde godinama već imam tekući račun kao fizičko lice. Iskreno govoreći, Intesa je od mene uspela da napravi lojalnog korisnika, tako da uopšte nisam gledala kakvi su uslovi u drugim bankama.

Zbog toga ću u nastavku da opišem postupak kroz koji sam prošla i cene u Intesi, a vi ih uporedite sa ostalim bankama i odlučite se za svoju.

Najpre je potrebno da odete u banku, kako biste podneli zahtev za otvaranje računa kao pravno lice. Od dokumenata su vam potrebni lična karta i rešenje o osnivanju (U nekoj drugoj banci verovatno i OP obrazac. Meni OP obrazac nisu tražili, već sam sva dokumenta potpisala u prisustvu savetnika).

Ukoliko imate sreće, savetnik će za vas da popuni gomilu papira koja vas očekuje. Ukoliko ne, savetujem da sednete u najbliži kafić i odvojite 40ak minuta za popunjavanje neophodne dokumentacije. Setite se, ja sam sve vreme imala pomoć, samoj bi mi trebalo više od dva sata 🙂

Otvaranje dinarskog i deviznog računa u Intesi je besplatno.

Od podnošenja zahteva, u roku od četiri radna dana dobila sam obaveštenje da je dinarski račun operativan, a dva dana kasnije stiglo je obaveštenje i za devizni.

Nakon toga, otišla sam u poslovnicu banke kako bih podnela zahtev za aktivaciju elektronskog bankarstva.

Cena uvođenja elektronskog bankarstva je 3.500,00 dinara i obuhvata:

 • Aktiviranje In-House usluge – 1.000,00 din;
 • Naknada za izdavanje kartice – 1.000,00 din;
 • Naknada za izdavanje čitača kartice – 1.500,00 din.

Korišćenje In-house softverskog rešenja (mesečno) je 100,00 din.

Ukoliko se opredelite za Halcom softversko rešenje, cene aktiviranja servisa i mesečnog korišćenja su nešto veće.

13. PIO fond – Prijava na obavezno socijalno osiguranje

Potrebna dokumentacija:

 • Rešenje o osnivanju dobijeno u APR;
 • Očitana ili fotokopija lične karte;
 • Diploma najvećeg stepena obrazovanja;
 • Popunjen M obrazac koji možete da kupite u knjižari “Službeni glasnik”.

Meni su tražili samo prve dve stavke – rešenje o osnivanju i fotokopiju lične karte.

Zvanični rok za prijavu je tri dana od donošenja rešenja u APR, što znači da bi rešenje trebalo da preuzmete odmah po objavljivanju na sajtu agencije. Međutim, kažu da u praksi taj rok može da se produži i do deset dana (ukoliko čekate na PEP obrazac ili elektronski sertifikat).

14. Poreska uprava – zahtev za poresko rešenje

Postoje dva načina da podnesete zahtev za poresko rešenje:

 • Ovlašćenje sertifikovanog knjigovođe preko PEP obrasca, koji podnosite lokalnoj poreskoj administraciji;
  (Preuzmite PEP obrazac putem ovog linka);
 • Samostalna prijava, za koju je potreban kvalifikovani elektronski sertifikat koji sadrži elektronski potpis (Halcom, MUP, Pošta ili Privredna komora).
  Sertifikat je, zapravo, pametna kartica ili USB.
  Na portalu ePorezi možete da podnesete prijavu ili proverite stanje poreza. Svi formulari su slični papirnim verzijama.
  Cena elektronskog sertifikata na pametnoj kartici, u Halcomu, iznosi 7.104,00 dinara, dok cena kvalifikovanog elektronskog sertifikata na USB ključu iznosi 8.910,00 dinara. Rok važenja elektronskog sertifikata je tri godine, nakon čega se obnavlja.

Napomena: Opisani postupak odnosi se na paušalno oporezovane preduzetnike.

15. Zdravstveno osiguranje – prijava i zdravstvena knjižica

Da biste dobili potvrdu o zdravstvenom osiguranju, nakon što obavite sve što smo prethodno naveli, potrebno je da odete u RFZO (Republički fond za zdravstveno osiguranje) opštine na kojoj ste registrovani kao preduzetnik.

Od dokumenata je potrebno da priložite sledeće:

 • Dokaz o uplati troškova za izdavanje zdravstvene kartice – 400,00 dinara (instrukcije za uplatu dobićete u RFZO);
 • Rešenje o osnivanju;
 • Fotokopiju lične karte.

Dobijanje zdravstvene knjižice može da potraje i do tri meseca.

Zaključak

Ne znam zvuči li vam sve ovo komplikovano i kao velika gnjavaža, ali nama je trebalo svega četiri i po sata od trenutka preuzimanja rešenja u APR do preuzimanja potvrde o zdravstvenom osiguranju (od 9. do 15. koraka)!

Kao što sam na početku teksta rekla, ako se prethodno o svemu informišete, angažujete pomoć i dobro pripremite, osnivanje preduzetnika može da bude stvarno lepo iskustvo.

Želim vam mnogo uspeha u budućem poslovanju! 🙂

P.S. Ukoliko ga smatrate korisnim, pozivam vas da podelite ovaj vodič sa prijateljima. Hvala!! 🙂

Podelite prilog sa prijateljima
Pročitajte i sledeće
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Milena
Milena
Gost
4 years ago

Draga Majo,

Hvala na veoma preciznom i konciznom uputstvu za otvaranje preduzetničke firme, a pre svega na uštedi vremena s obzirom da sam sve odgovore našla kod vas u jednom prilogu.

Srdačan pozdrav,
Milena

Blog za kreativne preduzetnike

Prijavite se da putem imejla dobijate savete i ekskluzivne materijale pomoću kojih možete da pokrenete i unapredite svoj kreativni biznis.

Email adrese se ne ustupaju trećim licima ni pod kojim uslovima.